$row['baslik']

Sektörel Algılama ve Söndürme Sistemleri

Enerji sektörü gibi, askeri sektör gibi, sanayi ve ticaret işletmeleri gibi alanlarda değişik yangın ve risk potansiyeline göre yangın güvenlik sistemleri bulunmaktadır. Beraberinde bir çok yangın yükü kapsayan ve beraber oluşabilecek yangın risklerini kapsayan bu alanlarda, en yüksek risk dikkate alınarak mühendislik çalışması yapılmalı ve önlemler bu şekilde alınmalıdır.

Sektörel alanlardaki çeşitli ve değişik yangın riskleri, gemi yangını, tünel yangını gibi,  teknolojiyle beraber artmaktadır ve önlem alınması kaçınılmaz hale gelmektedir.

Yürürlükte olan kanun ve tasarılara uygun olarak yangın mühendisliği yapmak, günümüzün kaçınılmaz bir gereksinimi haline gelmiştir. Çeşitli sektör ve mahallerde kullanılacak olan yangın güvenlik sistemlerimiz, tamamen sertifikalıdır ve standartlara uygun olarak projelendirilirler.

Kıvılcım Algılama Sistemleri

Pnömatik taşıma ve havalı filtrasyon kullanılan üretim sistemlerinde toz yangını ve patlama riski vardır. Çoğu üretim makinesi kolayca kıvılcım üretebilir ve bu kıvılcımlar pnömatik yolla patlayıcı maddeler olan odun talaşı ve tozlara doğru taşınır. Filtrelere, silolara veya toz kollektörüne giren kıvılcım, yangın veya patlamaya sebep olabilir. Bunun sonucunda ise büyük zararlar, uzun süreli sistemin durması ve can kayıpları oluşabilir. Kıvılcım algılama sistemleri bu açıdan hayati öneme sahip sistemlerdir.
 
Çalışma Prensibi:
Kıvılcım (Spark) Dedektörleri ürün akışını görür ve izler ve herhangi bir kıvılcım veya kor algılandığında Kontrol Panosuna bir uyarı sinyali yollar. Kontrol ünitesi bu sinyali veya sinyalleri değerlendirir. Sonraki aşamada ise kıvılcım, özel nozullar vasıtası ile söndürülür. Kıvılcım filtrelere ve toz kolloktörlerine ulaşmadan büyük yangın ve patlamalar oluşmadan söndürülür. Her algılamayı Kontrol Paneli kayıt altına alır. 

Kıvılcım Dedektörü optik radyasyonla ve algılama için analiz edilebilen dar bantlı ışık spektrumlarında reaksiyona girer. Bunun sonucunda çok küçük çaptaki kıvılcımları hızlı bir şekilde algılar. Bu dedektörler çok hızlı yayılan açık alevin beklendiği yerlere monte edilir.
 
Kullanım Alanları; Ahşap ve Ağaç işletmeleri, Çip Kart işletmeleri, Tekstil Fabrikaları, Yem ve Gıda Endüstrisi, Kimyasal ve Plastik Endüstrisi.

Kuru Tozlu Söndürme Sistemleri

Otomatik tozlu söndürme - KKT- sistemleri, mekanlara hem lokal hemde total olarak güvenlik sağlamaktadır. Sistem kalıcı olarak monte edilen ve sürekli koruma sağlayan bir sistemdir. Söndürme tozu kat, sıvı, gaz maddeler ve metal yangını olan A, B, C ve D sınıfı yanglar için kulanılır.

Sistem Türleri:
1. Büyük ölçekli: 4000 kg yüksek basınçta toz toz içeren tank veya tankları içeren sistemlerdir. 
2. Küçük ölçekli: sınırlı koruma ihtiyacı duyulan oda ve benzeri yerler için kulanılan sistemlerdir. Genelde lokal olarak dizey edilen sistemlerdir.
 
Otomatik tozlu sistemlerinde kulanılan toz yangından korunum için yüksek verimli olup 3 boyutlu toz bulutu şeklinde ani ve anti-katalitik etkisi ile kimyasal patlamalara karşı büyük etkisi vardır. Söndürmede kulanılan toz  toksin etkisi olmayan tozlardan oluşur. 

Kulanım alanları; Kimyasal fabrikalar, Tank sahaları, Petrol ve gaz istasyonları, Yakıt tankları, Hidrolik sistemler, Hadde tesisleri, Atık istasyonları Laboratuarlar vb.

Araç Yangın Koruma Sistemleri

Araçlarda yangın riski olan tek bir yer vardır oda motor bölgesidir. Burada motorun herhang bir dış etkenden dolayı hasar görmesi ve ya zamanla doğal yapısının bozulması ile silindir içinde oluşan yüksek basınç ve patlama etkisi ile motor çevresinde bulunan hortum ve benzeri ekipmanlar tutuşabiliyor ve yangın çıkabiliyor.

Bu gibi durumlarda motor bölgesinde kurulan mikro sistemleri ile araçları yangından koruyabiliyoruz. Mikro sistemleri kolay montaj edilebilen ve araç motor kapasitesine göre hesaplanan ve tasarlanan sistemlerdir. Ayrıca sistem direk yangın bölgesinde ısıya duyarlı tubing sistemi ile devreye girerek söndürme ajanı (gazı) direk yangın bölgesine boşaltmaktadır. Bu sebepten dolayı etkin ve güvenilir bir sistemdir.

 Araç yangın söndürme sistemleri, firmamız tarafından anahtar teslim olarak uygulanabilmekte olup, motor yangını riskleri için en etkin çözümleri getirebilmekteyiz.

Deniz (Marine) Onaylı Söndürme Sistemleri

İşletmeye ait elektrik, doğalgaz hatları ve yakıt gibi altyapısal riskler, imalat sistemlerinde kullanılacak olan donanımsal sistemler, komşu tesislerden kaynaklanan yangın riskleri, doğal afetler, taşeron araç ve gemiler; gemi inşa ve onarım tersanelerinin, terminallerin ve limanların başlıca ve ana risklerini oluşturmaktadır.

Bu risklere karşı alınacak önlemler ise D Sistem tarafından anahtar teslim olarak gerçekleştirilmektedir. Alınacak güvenlik sistemlerinin içinde, saha çalışmaları ve röleve alımları, yangın güvenlik sistemleri projelerinin detaylandırılması, pasif sistemler, tahliye projeleri, hidrolik hesap gerçekleştirilmesi, işletme içi personel genel eğitimi ve periyodik bakım işlemleri vardır.

Tünel Yangın Söndürme Sistemleri

Duman ve ısının çok hızlı ve seri olarak yayılması dolayısıyla, tünel yangınları büyük tehlike arz etmektedir. Dolayısıyla tünel yangın güvenlik sistemleri günümüzde insan sağlığı için hayati öneme sahiptir.

Tünel içinde hareket eden araçlardan birinin kaza yapması ve infilak etmesi durumunda oluşabilecek yangınlar, büyük çapta bir yangın yükü taşımaktadır, ve bu aşamada jet fan gibi, yangın hidrant dolapları gibi hayati öneme sahip ekipmanlar, büyük önem kazanmaktadır. Özellikle tünel yangınları konusunda eğitim almış uzman personelimiz sayesinde tünel yangın konsepti oluşturmakta  ve projelendirme – uygulama veya danışmanlığını yapmaktayız.

Tünel yangın söndürme sistemleri manuel yahut otomatik olarak söndürülmektedir. Manuel söndürme sistemleri, işlemşn kolaylığından ve maliyetinden dolayı çok daha sık olarak tercih edilmektedir. Firmamız, tünel yangın sistemleri üzerine projelendirme, satış, montaj, test – devreye alma ve bakım işlemlerini bu güne kadar başarıyla gerçekleştirmiştir ve gerçekleştirmeye devam edecektir.