$row['baslik']

Duman Tahliye Sistemleri

Duman kontrolünün olmadığı ve tahliye sistemlerinin yetersiz olduğu binalar, itfaiyenin dışardan müdahalesi sırasında çok tehlikeli durumlar oluşturabilmekte ve önlenmesi zor tehlikelere yol açmaktadırlar. Yangın sırasında oluşan oksijen eksikliği sebebi ile tam olarak yanmamış sıcak gaz kütlesi tavana ulaşmakta ve belirli bir süre sonunda alevin yarattığı ısı ile uzak kenarlardan tekrar yer seviyesine inmektedir. Yangına dışardan müdahale etmek isteyen itfaiye personelinin girişleri açması ile de yanmamış gazlar oksijenle birleşmekte  ve bu durum da büyük çapta patlamalara sebep olmaktadır.

Duman kontrol sistemleri için tesis edilecek sistemler, bina mimarisine uygun olmalı ve her türlü tehlike göz önüne alınarak projelendirilmelidir.

Duman tahliye sistemleri için tesise yerleştirilecek ve monte edilecek başlıca sistemler ise “çatı ventilasyon ( duman atım - tahliye )kapakları”, “jet fanlar” ve “duman-yangın damperleri”dir.