Değer verdiklerinizi koruyoruz...
Sektörel Algılama ve Söndürme Sistemleri
Enerji sektörü gibi, askeri sektör gibi, sanayi ve ticaret işletmeleri gibi alanlarda değişik yangın ve risk potansiyeline göre yangın güvenlik sistemleri bulunmaktadır. Beraberinde bir çok yangın yükü kapsayan ve beraber oluşabilecek yangın risklerini kapsayan bu alanlarda, en yüksek risk dikkate alınarak mühendislik çalışması yapılmalı ve önlemler bu şekilde alınmalıdır.
Sektörel alanlardaki çeşitli ve değişik yangın riskleri, gemi yangını, tünel yangını gibi,  teknolojiyle beraber artmaktadır ve önlem alınması kaçınılmaz hale gelmektedir.
Yürürlükte olan kanun ve tasarılara uygun olarak yangın mühendisliği yapmak, günümüzün kaçınılmaz bir gereksinimi haline gelmiştir.
Çeşitli sektör ve mahallerde kullanılacak olan yangın güvenlik sistemlerimiz, tamamen sertifikalıdır ve standartlara uygun olarak projelendirilirler.