Değer verdiklerinizi koruyoruz...
Sektörel Algılama ve Söndürme Sistemleri
Deniz (Marine) Onaylı Söndürme Sistemleri

İşletmeye ait elektrik, doğalgaz hatları ve yakıt gibi altyapısal riskler, imalat sistemlerinde kullanılacak olan donanımsal sistemler, komşu tesislerden kaynaklanan yangın riskleri, doğal afetler, taşeron araç ve gemiler; gemi inşa ve onarım tersanelerinin, terminallerin ve limanların başlıca ve ana risklerini oluşturmaktadır.

 
Bu risklere karşı alınacak önlemler ise D Sistem tarafından anahtar teslim olarak gerçekleştirilmektedir. Alınacak güvenlik sistemlerinin içinde, saha çalışmaları ve röleve alımları, yangın güvenlik sistemleri projelerinin detaylandırılması, pasif sistemler, tahliye projeleri, hidrolik hesap gerçekleştirilmesi, işletme içi personel genel eğitimi ve periyodik bakım işlemleri vardır.