Değer verdiklerinizi koruyoruz...
Oksijen Azaltma Sistemleri
Oksijen azaltma sistemlerinin yangın çıkmasına müsaade edilemeyecek sınırdaki mekanlarda kullanılan sistemlerdir. Yangını meydana getiren en önemli unsur olan Oksijeni, mahalde kritik konsantrasyonun altına indirerek yangın çıkmaz ortamlar yaratmaktadırlar. Bu sistemler; oksijen konsantrasyonunu %14,5 ile %15,5 arasına çekerek, hem mahalde yangın çıkma riskini ortadan kaldırır, hem de insan sağlığına zarar vermez.
Hiçbir söndürme sistemi senaryo dışında oluşabilecek yangını söndüremez veya bakımı yapılmayan bir söndürme sistemi garantisi olamaz. Bu nedenle yangın söndürme yerine, yangını oluşmadan önlemeyi tercih etmek kaçınılmazdır.
 
Oksijen azaltma sistemlerinin temel avantajları şu şekilde sıralanabilir;
Yangın çıkma riski ortadan kalkar
Diğer yangın korunum sistemlerine göre daha az depolama alanı gerektirir
Sistemde aşırı basınç damperlerine ihtiyaç duyulmaz
Paslanmayı azaltır
Montajı ve bakımı çok kolaydır
 
Başlıca Kullanım Alanları
Arşivler
Müzeler
Data merkezleri
Soğuk oda depoları
Otomatik park merkezleri