Değer verdiklerinizi koruyoruz...
Duman Tahliye Sistemleri
Çatı Ventilasyon Kapakları

Firmamız tarafından İtalya’dan ithal edilen çatı ventilasyon (duman atım) kapakları projelendirmeleri ve montajları ise, yine kendi deneyimli personelimiz tarafından uluslar arası standartlara ve müşteri teknik şartnamelerine uygun olarak yapılmakta bunlara göre devreye alınmaktadır.
Çatı ventilasyon kapakları yahut bir başka adıyla duman tahliye kapakları, yangın anında oluşan dumanın atmosfere atımı için kullanılmaktadırlar.  Özellikle tek katlı üretim tesisleri ve depolama alanlarında, kubbe şeklinde olan mimarilerde ve pozitif basınçlandırma sistemi olmayan yapılarda, yangın durumunda oluşan duman, hızlıca yapı üst kotunda toplanacak ve zamanla aşağıya doğru birikecektir. Bu durum hem yapının çelik yapı olması durumunda sehim yapmasına neden olacak, hem de içeride insan bulunması takdirinde ölümcül sonuçlara sebebiyet verecektir.
Duman tahliye kapakları sayesinde bina duman perdeleri ile zonlara ayrılmış olur. Yangın çıktığı anda ısı artışı ve duman ile algıma sağlayan duman kapakları açılır, burada önemli olan sadece aynı yangın zonu içindeki kapakların açılmasıdır, böylelikle dumanın sadece tek yönden çıkışı sağlanır ve fabrikada bulunan diğer mallara zarar vermeden duman tahliyesi sağlanır. Duman kontrolü bu sayede sağlanır. Bir başka deyişle, duman kapakları ve duman perdeleri, birbirlerine entegre çalışmaktadırlar. Kapakların açılması karbondioksit patlamalı pnömatik silindirler ile, yahut elektriksel olarak sağlanabilmektedir. 

Özellikle fabrikalarda, depolarda ve büyük atriumlarda kullanılan duman tahliye kapakları, saydam polikarbonatlar sayesinde gün ışığından maksimum verimi sunarak doğal aydınlatma da sağlamaktadırlar.