Değer verdiklerinizi koruyoruz...
Duman ve Yangın Perdeleri
Duman Perdeleri

D Sistem tarafından İngiltere’den ithal edilen duman perdeleri projelendirmesi ve montajı, yine kendi deneyimli personelimiz tarafından standartlara ve müşteri özel şartnamelerine uygun olarak yapılmakta ve devreye alınmaktadır.
Duman perdesi, mimariye ve kaçış planlarına uygun olarak, yangın akabinde oluşan dumanın tavan kotunda tutulmasını, aynı zamanda aşağıya inme süresi içinde personelin kolayca tahliye edilmesine fırsat vermektedir. Yangın esnasında alanların birbirinden bağımsız hale getirilmesini sağlayarak yangın zonu oluşturmakta,  insanların kontrollü şekilde tahliyesini kolaylaştırdığı gibi kurtarma ekibini güvenli olarak olaya müdahalesini kolaylaştırır. Pasif söndürme sistemlerinin en çok kullanılan ekipmanlarındandır.

Yangın esnasında oluşan dumanın yayılmasını önlediği gibi çatı havalandırma kapakları sayesinde dumanın yayılmadan tahliyesinde büyük rol oynar. Mevcut yangın algılama sistemine entegre edilebilen perdeler, tehlike anında otomatik olarak çalışmaya başlarlar
Duman perdeleri, yangın perdeleri gibi yangın algılama sisteminden gelen sinyal ile aktive edilebildikleri gibi, manuel olarak da aktive olabilmektedirler.
Havaalanı terminalleri, büyük alışveriş merkezleri, ticaret merkezleri ve bunlar gibi büyük kullanıcı yüküne sahip yapılarda kullanımları yaygındır.