Değer verdiklerinizi koruyoruz...
Duman ve Yangın Perdeleri
Yangın Perdeleri
Yangın perdeleri, ısıyı bloke etmek maksadıyla yapının bir elemanı olarak pasif sistem amacıyla kullanılmaktadır. Alışveriş merkezleri, ticaret merkezleri, metrolar ve bunlar gibi bir çok kişinin içinde bulunduğu büyük yapı ve işletmelerde kullanımları oldukça yaygındır. Yangın zonu ayrılmasında önemli araçlardan biridir.
Yangın perdesi genellikle yangın alarm sisteminden gelen uyarılarla aktive edilebildiği gibi, manuel olarak da aktive edilip, yangın bölümleri zonlara ayrılabilmektedir.
Yatay ve düşey olarak çalışan yangın perdeleri mevcut olup, mimariye ve tasarıma da önem verilerek montajları yapılmaktadır.
Firmamız tarafından İngiltere’den ithal edilen yangın perdeleri projelendirmesi ve montajı ise, yine kendi deneyimli personelimiz tarafından standartlara ve müşteri özel şartnamelerine uygun olarak yapılmakta ve devreye alınmaktadır.