Değer verdiklerinizi koruyoruz...
Köpüklü Söndürme Sistemleri
Köpük Monitörleri
Köpük monitörleri, istenilen basınç ve debi değerlerine ulaşmış köpük – su konsantrasynunu yangın bölgesine uygulamak için kullanılmaktadır. Daha çok petro kimya tesisleri, ve tank sahaları gibi, yangın çapı büyük olabilecek yerlerde kullanılmaya uygundurlar.
Köpük monitörü (su topu) 'nin köpük-su konsantrasyonunu fırlatma mesafeleri yüksek olduğundan, bu tür yangınlara uzaktan müdahale için kullanımları oldukça uygundur.
Köpüklü söndürme sistemleri içinde etkili kullanım araçlarından biridir...