Değer verdiklerinizi koruyoruz...
Köpüklü Söndürme Sistemleri
Köpüklü Sprinkler Sistemleri
İsviçre ve yurtiçinden imal ettiğimiz köpük konsantrasyonlarını kullanarak tasarladığımız, köpüklü sprinkler sistemleri hidrolik hesapları ve projelendirmeleri için VDS-Almanya onaylı hidrolilk hesap programı ile oluşturulmaktadır.
Köpüklü sprinkler sistemleri, mekanın risk sınıfına ve maliyet analizlerine bağlı olarak; ıslak borulu köpüklü sprinkler sistemleri ve kuru borulu köpüklü sprinkler sistemleri olarak tasarlanabilmektedirler. Ssitemlerde genelde AFFF köpük tipi kullanılmaktadır.
Köpüklü söndürme sistemleri daha çok kimyasalların bulunduğu alanlara uygulanmaktadır. Sistem boşaltma elemanı olarka köpük nozulu kullanılmaktadır.
Başlıca kullanım alanları;
  • İlaç, gıda, lastik, baskı, akaryakıt üretim ve depolama tesisleri
  • Yanıcı – parlayıcı kimyasal madde üretim tesisleri ve depoları
  • Uçak ve helikopter hangarları
  • Akaryakıt dolum istasyonları
  • Deniz sektörü kargo tankları ve kimyasal madde tankları
  • Tersanelerde iskele ve marinalar
  • Rafineriler
  • Savunma sanayi açık-kapalı depolar ve dolum istasyonları