Değer verdiklerinizi koruyoruz...
Sulu Söndürme Sistemleri
Yangın Pompaları
Tarafımızdan temini, kurulumu ve bakımları yapılmakta olan yangın pompaları, TS EN 12485 veya NFPA 20 standartlarına uygun olarak tedarik edilmektedir. İstendiği taktirde uluslararası onay kuruluşları olan FM / UL  gibi sertifikasyonlu pompalar da tedarik edilebilmektedir.
Değiik tiplerdeki yangın söndürme sistemlerine çözüm getirebilecek kapasitelerdeki değişik tip yangın pompaları, ürün yelpazemiz içinde bulunmakta ve mühendisliği yapılmaktadır.
 
  • Dikey Hat Tipi Yangın Pompaları
  • Sondan Emişli Yangın Pompaları
  • Dik Türbin Tip Yangın Pompaları
  • Yatay Bölünebilir Gövdeli Yangın Pompaları

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Madde 93’e göre, sistemde bir pompa kullanılması halinde ayni kapasitede yedek pompa olmalıdır. Birden fazla pompa olması halinde toplam kapasitenin en az %50'si yedeklenmek şartıyla yeterli sayıda yedek pompa kullanılmalıdır. Kaçak giderme (jokey pompa) pompasıyla beraber, yangın pompa grubu  en az 3 adet pompadan meydana gelmektedir.
Elektrikli pompa kontrol panelleri, duvar veya yer montajlı olarak tasarlanmıştır.. 380 V / 3 ~/ 50 Hz gerilimde 10 HP ile 300 HP arasında imal edilirler. Diesel pompa kontrol panelleri ise, duvar veya yer montajlı olarak tasarlanmıştır. 12 V DC ile 24 V DC gerilim değerlerinde imal edilirler.